Archaniołowie

Kogo możemy spotkać w channelingu – rodzaje Istot Światła.

Channeling w formie, w której pracuję i której uczę jest kontaktem z najwyższymi dostępnymi dla nas wymiarami Światła, energii i wibracji. Możemy spotkać tam Mistrzów, Archaniołów, wyjątkowe Istoty. Możemy jednak […]

Co może dać Ci sesja channelingu – 8 szybkich odpowiedzi!

Wydawało mi się, że o channelingu mówię dużo, dzielę się informacjami, zachęcam do własnej drogi channelera lub do kontaktu z Archaniołami, Światłem, Mistrzami i Źródłem, przechodzącymi przeze mnie. Dostałem jednak […]

Przewiń na górę